چالشهای زیست محیطی تبریز، دفع پسماند و زباله ها است
چالشهای زیست محیطی تبریز، دفع پسماند و زباله ها است

یکی از مهمترین چالشهای زیست محیطی تبریز دفع پسماند و زباله ها است در حالی با این چالش مهم دست به گریبان هستیم که هنوز سیستم مدرن و پیشرفته سازگار با استانداردهای جهانی در تبریز نداریم اگر دیر بجُنبیم این چالش به یک فاجعه در آینده نه چندان دور تبدیل خواهد شد. از هم اکنون […]

یکی از مهمترین چالشهای زیست محیطی تبریز دفع پسماند و زباله ها است

در حالی با این چالش مهم دست به گریبان هستیم که هنوز سیستم مدرن و پیشرفته سازگار با استانداردهای جهانی در تبریز نداریم

اگر دیر بجُنبیم این چالش به یک فاجعه در آینده نه چندان دور تبدیل خواهد شد.

از هم اکنون شهرداری و دیگر سازمان های مربوطه بفکر باشد تا بیش از این محیط غیربهداشتی با آبهای زیرزمینی آلوده نداشته باشیم.

بجای هزینه میلیاردها بنر و اضافه خرج ، صرف این امور اساسی شود.،