چتر آلودگی بر سر تبریزاطلاعیه فعالیت مدارس در روز یکشنبه
چتر آلودگی بر سر تبریزاطلاعیه فعالیت مدارس در روز یکشنبه

چتر آلودگی بر سر تبریزاطلاعیه فعالیت مدارس در روز یکشنبه بر اساس اعلام اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی: در پی تداوم آلودگی هوا و بر اساس تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا مدارس  شهری و روستایی نواحی پنجگانه تبریز، خسروشاه و ایلخچی و شهر جدید سهند در تمامی مقاطع تحصیلی در شیفت های صبح […]

چتر آلودگی بر سر تبریزاطلاعیه فعالیت مدارس در روز یکشنبه

بر اساس اعلام اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی: در پی تداوم آلودگی هوا و بر اساس تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا مدارس  شهری و روستایی نواحی پنجگانه تبریز، خسروشاه و ایلخچی و شهر جدید سهند در تمامی مقاطع تحصیلی در شیفت های صبح و بعد از ظهر یکشنبه( ۲۰ آذر ۱۴۰۱)  غیرحضوری بوده و فرآیند آموزش در بستر شاد خواهد بود.