چرا حقابه دریاچه ارومیه را رعایت نمی‌کنید؛ با شماره نامه‌ها بازی نکنید!
چرا حقابه دریاچه ارومیه را رعایت نمی‌کنید؛ با شماره نامه‌ها بازی نکنید!

💢چرا حقابه دریاچه ارومیه را رعایت نمی‌کنید؛ با شماره نامه‌ها بازی نکنید! علی سلاجقه؛ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به وزیر نیرو:مقرر بود در ۲۲ بهمن پارسال رئیس جمهوری سد کانی سیب را افتتاح کند اما به نتیجه رسیدیم که تونل آب انتقال باید تعمیر شود که اگر تعمیر نمی‌شد، تمام هزینه‌ها از بین […]

💢چرا حقابه دریاچه ارومیه را رعایت نمی‌کنید؛ با شماره نامه‌ها بازی نکنید!

علی سلاجقه؛ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به وزیر نیرو:مقرر بود در ۲۲ بهمن پارسال رئیس جمهوری سد کانی سیب را افتتاح کند اما به نتیجه رسیدیم که تونل آب انتقال باید تعمیر شود که اگر تعمیر نمی‌شد، تمام هزینه‌ها از بین می‌رفت.

▫️تکمیل تصفیه خانه‌های شهرهای پیرامونی دریاچه ارومیه ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که دولت در سال ۱۴۰۱ آن را تأمین می‌کند و وزیر نیرو هم قول داده از این پروژه ها حمایت کند.

▫️از وزیر نیرو پرسیدیم چرا حقابه را رعایت نمی‌کنید؛ با شماره نامه‌ها بازی نکنید؛ ریاست جمهوری هم بر این موضوع تاکید کردند چرا که این دولت به دنبال روش‌های عملیاتی است.

▫️فاز دوم طرح دریاچه ارومیه نرم‌افزاری است اما آب فاضلاب، آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی استان‌های آذربایجان شرقی و غربی باید پای کار باشند، این پروژه سرمایه ملی کشور است و اعتبارات کافی تخصیص داده شده است.