چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرای مصوبه اصلاح گشت ارشاد را عقب انداخت؟
چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرای مصوبه اصلاح گشت ارشاد را عقب انداخت؟

🔻چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرای مصوبه اصلاح گشت ارشاد را عقب انداخت؟ باهنر، عضو مجمع تشخیص مصحلت:حدود شش ماه قبل، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای مبنی بر اینکه در برخورد با بی‌حجابی، برخورد فیزیکی نباید انجام شود، ابلاغ کردند. 🔹براساس آن مصوبه نمی‌خواهم بگویم تعطیل می‌شد، ولی گشت ارشاد دیگر فیزیکی و سخت افزاری […]

🔻چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرای مصوبه اصلاح گشت ارشاد را عقب انداخت؟

باهنر، عضو مجمع تشخیص مصحلت:حدود شش ماه قبل، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای مبنی بر اینکه در برخورد با بی‌حجابی، برخورد فیزیکی نباید انجام شود، ابلاغ کردند.

🔹براساس آن مصوبه نمی‌خواهم بگویم تعطیل می‌شد، ولی گشت ارشاد دیگر فیزیکی و سخت افزاری نبود.

🔹یک سری اتفاقاتی در کشور می‌افتد که خلاف قانون نیست ولی متن قانون هم نیست.

🔹گشت ارشاد نه قانونی است و نه غیرقانونی.