چرا محمدجواد ظریف توسط کانادا تحریم شد؟
چرا محمدجواد ظریف توسط کانادا تحریم شد؟

🔻چرا محمدجواد ظریف توسط کانادا تحریم شد؟ کوروش احمدی، کاشناس مسائل بین الملل:بعید می‌دانم دولت کانادا قصد تقویت تندروها را داشته باشد، اما اگر ایرانیانی دولت کانادا یا دیگر دولت‌ها را در چنین جهتی تشویق می‌کنند، قطعا در اشتباه هستند 🔹پرهیز از افراط حکم می‌کند که میانه‌روها را به بهانه‌های به‌جا یا بی‌جا طرد نکنیم […]

🔻چرا محمدجواد ظریف توسط کانادا تحریم شد؟

کوروش احمدی، کاشناس مسائل بین الملل:بعید می‌دانم دولت کانادا قصد تقویت تندروها را داشته باشد، اما اگر ایرانیانی دولت کانادا یا دیگر دولت‌ها را در چنین جهتی تشویق می‌کنند، قطعا در اشتباه هستند

🔹پرهیز از افراط حکم می‌کند که میانه‌روها را به بهانه‌های به‌جا یا بی‌جا طرد نکنیم و چهره‌های توانا که تاکنون در حد امکانات و توان خود در کمک به تامین منافع کشور نقش موثر داشته‌اند حفظ کنیم و قدر بدانیم.

🔹این گونه تحریم‌ها معمولا تحریم‌هایی نمادین هستند و هدف اصلی دولت‌هایی که نسبت به اعمال آنها اقدام می‌کنند نیز ایجاد یک بستر حقوقی عمومی علیه شخص تحت تحریم و کشور متبوع او و لطمه زدن به اعتبار کشور تحت تحریم است.