چرا نحوه راه رفتن کودکان ژاپنی متفاوت است؟
چرا نحوه راه رفتن کودکان ژاپنی متفاوت است؟

چرا نحوه راه رفتن کودکان ژاپنی متفاوت است؟ 🔹بر اساس پژوهشی جدید که در مورد روش‌های ارتباط الگوهای حرکتی بدن با سلامتی اطلاعات بیشتری در اختیار می‌گذارد، نحوه راه رفتن کودکان ژاپنی با کودکان در کشورهای دیگر فرق دارد. 🔹دانشمندان متذکر شدند که در چرخه گام‌برداری کودکان ژاپنی ۱۱ تا ۱۲ ساله دامنه حرکتی زانو […]

چرا نحوه راه رفتن کودکان ژاپنی متفاوت است؟

🔹بر اساس پژوهشی جدید که در مورد روش‌های ارتباط الگوهای حرکتی بدن با سلامتی اطلاعات بیشتری در اختیار می‌گذارد، نحوه راه رفتن کودکان ژاپنی با کودکان در کشورهای دیگر فرق دارد.

🔹دانشمندان متذکر شدند که در چرخه گام‌برداری کودکان ژاپنی ۱۱ تا ۱۲ ساله دامنه حرکتی زانو کمتر بود و با بالا رفتن سن کودکان، افزایش زمان چرخش پا روی قوزک مشاهده شد‌.

🔹تاداشی ایتو، از نویسندگان این پژوهش، از گروه علوم بهداشت عمومی دانشگاه ناگویا، گفت: به عقیده ما، تفاوت در سبک زندگی، ساختار بدنی و عوامل فرهنگی همه بر نحوه راه رفتن کودکان ژاپنی تاثیر می‌گذارد.