چرا چین وارد روابط ایران و عربستان شد؟
چرا چین وارد روابط ایران و عربستان شد؟

چرا چین وارد روابط ایران و عربستان شد؟ حسن لاسجردی، کارشناس سیاسی:موضوع گفت‌وگوهای ایران و عربستان ماه‌هاست که در محافل خبری نقل مجالس است همه منتظر به نتیجه رسیدن آن هستند. ورود یک قدرت بین‌المللی مانند چین به رقابت‌های منطقه‌ای (روابط ایران و عربستان) را باید به فال نیک گرفت. این موضوع می‌تواند به ارتقای […]

چرا چین وارد روابط ایران و عربستان شد؟

حسن لاسجردی، کارشناس سیاسی:موضوع گفت‌وگوهای ایران و عربستان ماه‌هاست که در محافل خبری نقل مجالس است همه منتظر به نتیجه رسیدن آن هستند.

ورود یک قدرت بین‌المللی مانند چین به رقابت‌های منطقه‌ای (روابط ایران و عربستان) را باید به فال نیک گرفت.

این موضوع می‌تواند به ارتقای ضریب تاثیرگذاری طرفین در بحران‌های منطقه‌ای، اهمیت یافتن منافع کشورهای حاضر در این توافق و افزایش قدرت چانه‌زنی طرفین بیانجامد و شاید بتوان چشم‌اندازی نو از ترتیبات منطقه‌ای برای آینده ترسیم نمود.

در صورت احیای گفت‌وگوهای برجام، ایران از این برگ مهم می‌تواند به عنوان یک امتیاز خوب بهره‌گیری کند.

اما باید دقت کرد که این نوع عملکرد شاید از اولین نمونه‌های عملکرد چینی‌ها در منطقه باشد که باید با دوراندیشی لازم با آن روبرو شویم.