چنگیز کاراداک سرمربی ترک‌تبار هدایت تیم بسکتبال توفارقان آذرشهر را برعهده گرفت.
چنگیز کاراداک سرمربی ترک‌تبار هدایت تیم بسکتبال توفارقان آذرشهر را برعهده گرفت.

📌چنگیز کاراداک سرمربی ترک‌تبار هدایت تیم بسکتبال توفارقان آذرشهر را برعهده گرفت. به گزارش تایسیز نیوز ،تیم بسکتبال توفارقان آذرشهر، قهرمان لیگ یک و تنها تیمی است که به این برتر صعود کرد،ه’ چنگیز کاراداک سرمربی ترکیه‌ای را به سرمربیگری خودانتخاب کرد. به این‌ترتیب امسال از آذربایجان سه تیم در لیگ برتر حضور خواهد داشت […]

📌چنگیز کاراداک سرمربی ترک‌تبار هدایت تیم بسکتبال توفارقان آذرشهر را برعهده گرفت.

به گزارش تایسیز نیوز ،تیم بسکتبال توفارقان آذرشهر، قهرمان لیگ یک و تنها تیمی است که به این برتر صعود کرد،ه’ چنگیز کاراداک سرمربی ترکیه‌ای را به سرمربیگری خودانتخاب کرد.

به این‌ترتیب امسال از آذربایجان سه تیم در لیگ برتر حضور خواهد داشت تراکتور در فوتبال ‘مس سونگون در فوتسال و تورقان آذرشهر در بسکتبال

📌چنگیز کاراداک سرمربی باکارنامه تیم توفارقان از طریق فرودگاه تبریز وارد ایران می شود تا کار خود را در اسرع وقت در این‌تیم شروع کند.