چهره جالب حافظ قشقایی در بازیهای کشورهای اسلامی
چهره جالب حافظ قشقایی در بازیهای کشورهای اسلامی

چهره جالب حافظ قشقایی در بازیهای کشورهای اسلامی 🔹 حافظ قشقایی وزنه بردار ۶۷ کیلوگرم به مدال برنز دو ضرب بازی های کشورهای اسلامی رسید .🔹 قشقایی درمجموع هم با رکورد ٢٩٩ در رده پنجم قرار گرفت.

چهره جالب حافظ قشقایی در بازیهای کشورهای اسلامی

🔹 حافظ قشقایی وزنه بردار ۶۷ کیلوگرم به مدال برنز دو ضرب بازی های کشورهای اسلامی رسید

.🔹 قشقایی درمجموع هم با رکورد ٢٩٩ در رده پنجم قرار گرفت.