چه کنیم که تهران و شهرهای بزرگ پارکینگ نشوند؟
چه کنیم که تهران و شهرهای بزرگ پارکینگ نشوند؟

🔻چه کنیم که تهران و شهرهای بزرگ پارکینگ نشوند؟ علیرضا اسماعیلی، کارشناس ایمنی راه و ترافیک:در کنار اسقاط خودرو، باید مکانیزم‌های دیگری برای جلوگیری از تمرکز بیش از حد خودروها در شهری مانند تهران و جلوگیری از تبدیل شدن آن به پارکینگ اجرا شود. 🔹در ژاپن، هنگام خرید خودرو مدارک لازم مربوط به پارکینگ خودرو […]

🔻چه کنیم که تهران و شهرهای بزرگ پارکینگ نشوند؟

علیرضا اسماعیلی، کارشناس ایمنی راه و ترافیک:در کنار اسقاط خودرو، باید مکانیزم‌های دیگری برای جلوگیری از تمرکز بیش از حد خودروها در شهری مانند تهران و جلوگیری از تبدیل شدن آن به پارکینگ اجرا شود.

🔹در ژاپن، هنگام خرید خودرو مدارک لازم مربوط به پارکینگ خودرو از خریدار گرفته می‌شود.

🔹باید فضای پارکینگ‌ مناسبی در شهرهای پرجمعیتی مانند تهران ایجاد شود.

🔹کلانشهرهایی مانند تهران، دچار سیاست‌گذاری اشتباه انباشت خدمات شده‌اند و مکررا در حال جذب جمعیت و به‌ تبع آن خودروهای بیشترند.