چین: آمریکایی‌ها منابع سوریه را غارت می‌کنند
چین: آمریکایی‌ها منابع سوریه را غارت می‌کنند

چین: آمریکایی‌ها منابع سوریه را غارت می‌کنند 🔹سخنگوی وزارت خارجه چین امروز جمعه اعلام کرد، ایالات متحده در حال غارت سوریه است و دائماً قوانین بین‌المللی را که مدعی حمایت از آن است، نقض می‌کند. 🔹دیپلمات چینی تاکید کرد که پایگاه های ادعایی آمریکا تنها بهانه و پوششی برای تامین منافع خود و حفظ هژمونی […]

چین: آمریکایی‌ها منابع سوریه را غارت می‌کنند

🔹سخنگوی وزارت خارجه چین امروز جمعه اعلام کرد، ایالات متحده در حال غارت سوریه است و دائماً قوانین بین‌المللی را که مدعی حمایت از آن است، نقض می‌کند.

🔹دیپلمات چینی تاکید کرد که پایگاه های ادعایی آمریکا تنها بهانه و پوششی برای تامین منافع خود و حفظ هژمونی است.