چین از ۲۱ میلیون نفر ساکن پکن تست کرونا می‌گیرد
چین از ۲۱ میلیون نفر ساکن پکن تست کرونا می‌گیرد

چین از ۲۱ میلیون نفر ساکن پکن تست کرونا می‌گیرد 🔹درحالیکه مقامات حزب کمونیست چین به شدت نگران رخ دادن اتفاقی مشابه شهر شانگهای برای پکن هستند، امروز سه‌شنبه عملیات بزرگ تست گرفتن از همه ۲۱ میلیون سکنه شهر پکن آغاز شد. 🔹شانگهای اکنون در یک قرنطینه بی‌سابقه قرار دارد به طوریکه معدود تصاویر و […]

چین از ۲۱ میلیون نفر ساکن پکن تست کرونا می‌گیرد

🔹درحالیکه مقامات حزب کمونیست چین به شدت نگران رخ دادن اتفاقی مشابه شهر شانگهای برای پکن هستند، امروز سه‌شنبه عملیات بزرگ تست گرفتن از همه ۲۱ میلیون سکنه شهر پکن آغاز شد. 🔹شانگهای اکنون در یک قرنطینه بی‌سابقه قرار دارد به طوریکه معدود تصاویر و فیلم‌های منتشر شده از این شهر حاکی از سردرگمی و نارضایتی ساکنان شهر از نبود مواد غذایی و امکانات اولیه زندگی است.