چین در آستانه سه موج کرونا است
چین در آستانه سه موج کرونا است

چین در آستانه سه موج کرونا است 🔹طبق مدلسازی محققان آمریکایی چین ممکن است سال آینده بیش از یک میلیون کشته بدهد 🔹پس از عقب‌نشینی پکن از اجرای خط‌مشی «کویدصفر» خود در پی تظاهرات‌های گسترده، متخصص ارشد بیماری‌های مسری چین پیش‌بینی کرده است که این کشور امسال زمستان با سه موج ویروس کرونا روبه‌رو خواهد شد.

چین در آستانه سه موج کرونا است

🔹طبق مدلسازی محققان آمریکایی چین ممکن است سال آینده بیش از یک میلیون کشته بدهد

🔹پس از عقب‌نشینی پکن از اجرای خط‌مشی «کویدصفر» خود در پی تظاهرات‌های گسترده، متخصص ارشد بیماری‌های مسری چین پیش‌بینی کرده است که این کشور امسال زمستان با سه موج ویروس کرونا روبه‌رو خواهد شد.