ژان لوک گدار از بنیانگذاران موج نو سینمای فرانسه و جهان درگذشت
ژان لوک گدار از بنیانگذاران موج نو سینمای فرانسه و جهان درگذشت

ژان لوک گدار از بنیانگذاران موج نو سینمای فرانسه و جهان درگذشت 🔹گدار کارگردان، هنرپیشه، سناریست و منتقد سینمایی و یکی از پیشگامان موج نوی سینمای فرانسه بود. سرباز کوچک، نفس بریده، تحقیر، برای همیشه موتزارت، در ستایش عشق و فیلم سوسیالیسم، از جمله آثار زندگی پرکار هنری او به شمار می‌روند.

ژان لوک گدار از بنیانگذاران موج نو سینمای فرانسه و جهان درگذشت

🔹گدار کارگردان، هنرپیشه، سناریست و منتقد سینمایی و یکی از پیشگامان موج نوی سینمای فرانسه بود. سرباز کوچک، نفس بریده، تحقیر، برای همیشه موتزارت، در ستایش عشق و فیلم سوسیالیسم، از جمله آثار زندگی پرکار هنری او به شمار می‌روند.