ژست خاص دیوید تیلور بعد از بردن حسن یزدانی
ژست خاص دیوید تیلور بعد از بردن حسن یزدانی

ژست خاص دیوید تیلور بعد از بردن حسن یزدانی تیلور بعد از این پیروزی در حالی که لبخند بر لب داشت عدد چهار را نشان داد و در ژست‌های مختلف عکس گرفت. این در حالی بود که حسن یزدانی با چهره‌ای گرفته و بغض در گلو راهی رختکن شد. دو کشتی گیر تاکنون ۶ بار […]

ژست خاص دیوید تیلور بعد از بردن حسن یزدانی

تیلور بعد از این پیروزی در حالی که لبخند بر لب داشت عدد چهار را نشان داد و در ژست‌های مختلف عکس گرفت. این در حالی بود که حسن یزدانی با چهره‌ای گرفته و بغض در گلو راهی رختکن شد.

دو کشتی گیر تاکنون ۶ بار برابر یکدیگر قرار گرفته اند که سهم تیلور ۵ پیروزی و سهم حسن یزدانی یک پیروزی بوده است.