کاخ سفید: در حال بررسی پاسخ ایران و هماهنگی با متحدان اروپایی خود هستیم
کاخ سفید: در حال بررسی پاسخ ایران و هماهنگی با متحدان اروپایی خود هستیم

کاخ سفید: در حال بررسی پاسخ ایران و هماهنگی با متحدان اروپایی خود هستیم آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید:واشنگتن در حال بررسی پاسخ ایران و هماهنگی با متحدان اروپایی خود است. 🔹️مذاکرات روند رفت و برگشت منظم است. در حال بررسی پاسخ و هماهنگی با متحدان اروپایی خود هستیم. 🔹️بصورت علنی مذاکره […]

کاخ سفید: در حال بررسی پاسخ ایران و هماهنگی با متحدان اروپایی خود هستیم

آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید:واشنگتن در حال بررسی پاسخ ایران و هماهنگی با متحدان اروپایی خود است.

🔹️مذاکرات روند رفت و برگشت منظم است. در حال بررسی پاسخ و هماهنگی با متحدان اروپایی خود هستیم.

🔹️بصورت علنی مذاکره نخواهیم کرد. برخی از اختلافات رفع شده اند اما اختلافات دیگری همچنان باقی مانده‌اند.