کاخ سفید: زمان برای دستیابی به توافق رو به اتمام است
کاخ سفید: زمان برای دستیابی به توافق رو به اتمام است

کاخ سفید: زمان برای دستیابی به توافق رو به اتمام است هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید:در این مرحله مذاکرات هسته‌ای تقریبا کامل شده اند. 🔹همانطور که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته است ما برای همیشه منتظر نخواهیم بود تا ایران این توافق را بپذیرد. 🔹یک توافق روی میز است. به […]

کاخ سفید: زمان برای دستیابی به توافق رو به اتمام است

هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید:در این مرحله مذاکرات هسته‌ای تقریبا کامل شده اند.

🔹همانطور که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته است ما برای همیشه منتظر نخواهیم بود تا ایران این توافق را بپذیرد.

🔹یک توافق روی میز است. به نظر می‌رسد برای دستیابی به توافق، زمان رو به اتمام است و بار دیگر از ایران می خواهیم این توافق را بپذیرد