کاخ سفید: پرزیدنت بایدن گزینه نظامی‌ درباره ایران را‌ کنار نمی‌گذارد
کاخ سفید: پرزیدنت بایدن گزینه نظامی‌ درباره ایران را‌ کنار نمی‌گذارد

کاخ سفید: پرزیدنت بایدن گزینه نظامی‌ درباره ایران را‌ کنار نمی‌گذارد ▫️بایدن در ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جدی است. 🔹ما به دنبال احیای توافق هسته‌ای بودیم اما اکنون زمان مناسبی نیست.

کاخ سفید: پرزیدنت بایدن گزینه نظامی‌ درباره ایران را‌ کنار نمی‌گذارد

▫️بایدن در ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جدی است.

🔹ما به دنبال احیای توافق هسته‌ای بودیم اما اکنون زمان مناسبی نیست.