کارت زرد و قرمز برای مدیران کم کار آذربایجان شرقی
کارت زرد و قرمز برای مدیران کم کار آذربایجان شرقی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خبر داد کارت زرد و قرمز برای مدیران کم کار آذربایجان شرقی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی با انتقاد از مدیران کم کار گفت: اگر این مدیران نتوانند به ریل توسعه استان بازگردند کنار گذاشته خواهند شد. به گزارش تایسیز نیوز، محمد کلامی در کارگروه اشتغال استانداری آذربایجان […]

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خبر داد

کارت زرد و قرمز برای مدیران کم کار آذربایجان شرقی

کارت زرد و قرمز برای مدیران کم کار آذربایجان شرقی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی با انتقاد از مدیران کم کار گفت: اگر این مدیران نتوانند به ریل توسعه استان بازگردند کنار گذاشته خواهند شد.

به گزارش تایسیز نیوز، محمد کلامی در کارگروه اشتغال استانداری آذربایجان شرقی اطهار داشت: تمام دستگاه ها مخصوصا بهزیستی و کمیته امداد وام های مشاغل خانگی را به سمت بانوان سرپرست خانوار ها سوق دهند. بانک های عامل نیز در بحث ضمانت این تسهیلات، بانوان سرپرست خانوار را تحت فشار قرار نداده و فراقانونی عمل نکنند.
وی افزود: بانوان بر حسب وظیفه مادری که دارند برخلاف آقایان نمی توانند در خارج از خانه و مسیرهای دور مشغول بکار شوند. بنابراین وام های مشاغل خانگی معطوف به بانوان سرپرست خانوار شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی گفت: بانک ها قوانین مربوط به اخذ ضامن در قبال تسهیلات را رعایت کنند. وقتی قانون عنوان کرده که در قبال تسهیلات بیش از یک ضامن اخذ نشود و یا پروانه بهره برداری درخواست نشود، بانک ها باید به آن عمل کنند.

کلامی با بیان اینکه تمام دستگاه ها رصد می شوند گفت: بانک ها و دستگاه های اجرایی هر هفته پیشرفت کاری خود در حوزه اشتغال را به کارگروه اشتغال گرارش نمایند تا مورد بررسی و پایش قرار گیرد. در حوزه اقتصاد تمام دستگاه ها را مورد رصد قرار خواهیم داد. چه دستگاه هایی که با این حوزه طرفند و چه بانک هایی که با دستگاه اقتصادی کار می کنند.

معاون استاندار با انتقاد از مدیران کم کار تاکید کرد: به هیچ عنوان مدیرانی که جسارت، توان و شجاعت راهبری ندارند و نمی توانند در راستای توسعه استان همگام و همقدم با مدیریت کلان استان باشند را تحمل نخواهیم کرد. فرصت های موجود در دولت سیزدهم را به پاب مدیران کم کار و ترسو نخواهیم سوزاند.

وی افزود: مدیران کم کار کارت زرد دریافت خواهند کرد و اگر آن مدیران نتوانند به ریل توسعه استان بازگردند کنار گذاشته خواهند شد.