کاردار ایران در لندن خطاب به سفیر آلمان: از رفتار ریاکارانه خود شرمسار باشید
کاردار ایران در لندن خطاب به سفیر آلمان: از رفتار ریاکارانه خود شرمسار باشید

🔻کاردار ایران در لندن خطاب به سفیر آلمان: از رفتار ریاکارانه خود شرمسار باشید سید مهدی حسینی متین، کاردار ایران در لندن در واکنش به ادعاى سفیر آلمان در انگلیس مبنى بر کمک تسلیحاتی ایران به روسیه و درخواس تحریم‌های بیشتر ایران شده، نوشت: آلمان با آن سابقه تجاوزات، از مجازات یک ملت متمدن سخن […]

🔻کاردار ایران در لندن خطاب به سفیر آلمان: از رفتار ریاکارانه خود شرمسار باشید

سید مهدی حسینی متین، کاردار ایران در لندن در واکنش به ادعاى سفیر آلمان در انگلیس مبنى بر کمک تسلیحاتی ایران به روسیه و درخواس تحریم‌های بیشتر ایران شده، نوشت: آلمان با آن سابقه تجاوزات، از مجازات یک ملت متمدن سخن می‌گوید!

🔹اتهامات بی اساسی مطرح شده است. روابط خارجی قانونمند ایران با دیگر کشورها ارتباطی به دیگران ندارد و قابل مداخله نیست.

🔹آلمان باید از رفتار گذشته خود و عدم پایبندی به تعهداتش در برجام و دورویی و رفتار ریاکارانه‌اش شرمسار باشد.