کارشناسان حوزه سلامت افغانستان در تبریز دوره می بینند
کارشناسان حوزه سلامت افغانستان در تبریز دوره می بینند

دوره بین المللی آموزش مربیان مدیریت بیمارستانی با همکاری دفتر منطقه ای سازمان بهداشت جهانی در منطقه خاورمیانه با حضور ۲۱ نفر از کارشناسان حوزه سلامت افغانستان در تبریز آغاز شد. به گزارش تایسیزنیوز، دکتر علی جنتی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی تبریز در افتتاحیه این دوره، افزایش بهره وری در نظام […]

دوره بین المللی آموزش مربیان مدیریت بیمارستانی با همکاری دفتر منطقه ای سازمان بهداشت جهانی در منطقه خاورمیانه با حضور ۲۱ نفر از کارشناسان حوزه سلامت افغانستان در تبریز آغاز شد.

به گزارش تایسیزنیوز، دکتر علی جنتی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی تبریز در افتتاحیه این دوره، افزایش بهره وری در نظام سلامت را در سایه تربیت مدیران توانمند دانست و افزود: یکی از مشکلات مهم نظام سلامت در کشورهای در حال توسعه کمبود مدیران تربیت یافته در عرصه سلامت است که باید توجه ویژه ای به این مهم از سوی کشورهای متبوع شود.

وی اظهار کرد: اگر می خواهیم اثربخشی، بهره وری و کارآیی لازم را در این حوزه افزایش دهیم، بدون شک یکی از اتفاقات بسیار مهم تربیت مدیران توانمند و ظرفیت سازی در این حوزه است که غفلت از آن می تواند آینده نظام سلامت جوامع را دچار چالش های جدی کند.

جنتی یکی از وظایف مهم سازمان ها و ادارات خدماتی را جانشین پروری دانست و یادآور شد: در این راستا مرکز مدیریت آموزش سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز به عنوان دفتر منطقه ای آموزش نظام سلامت با فعالیت های مناسب طی سال های اخیر، این ظرفیت و آمادگی را برای برگزاری دوره های بین المللی در حوزه سلامت دارد و ما خود را متعهد به تربیت مدیران در این حوزه ختی برا کشورهای مختلف می دانیم.

وی با قدردانی از دست اندرکاران و حامیان برگزاری این دوره آموزشی به خصوص نمایندگان سازمان بهداشت جهانی در ایران و افغانستان، اظهار کرد: برای به کارگیری مدیران توانمند در حوزه سلامت به عنوان مدیران تخصصی و برای انتقال آموزش ها و تجربیات به مسئولین بیمارستان ها باید آموزش های لازم را ارائه کنیم.

جنتی با بیان اینکه بخش مهمی و بزرگی از منابع مالی، نیروی انسانی و تجهیزات نظام سلامت در بیمارستان ها و مراکز درمانی مورد استفاده قرار می گیرند، گفت: مدیریت بهینه این منابع و ارتقای بهره وری موجب افزایش پاسخگوئی به نیازهای جامعه و در نهایت افزایش سلامت در جامعه می شود.

مدیر مرکز کشوری آموزش مدیریت سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در این دوره آموزشی با اشاره به همکاری چندین ساله این مرکز با سازمان بهداشت جهانی و وجود ظرفیت های بسیار چشمگیر و اساتید بین المللی، گفت: انتظار می رود علاوه بر آموزش مدیران بیمارستانی، این افراد پس از گذراندان دوره های آموزشی ضمن ادامه ارتباط با مدرسان دوره به صورت مستمر، در کشورهای خود آموزش های مورد اشاره را به مدیران بیمارستانی منتقل کنند.

دکتر محمود یوسفی اعلام کرد: در این دوره آموزشی تعداد ۲۱ نفر از کشور افغانستان و ۱۵ نفر از ایران در یک دوره ۶ روزه با تعداد هفت سرفصل آموزش های مورد نیاز را طی خواهند کرد.