کارنامه کاری پتروشیمی تبریز پربارتر گردید.
کارنامه کاری پتروشیمی تبریز پربارتر گردید.

کارنامه کاری پتروشیمی تبریز پربارتر گردید. پتروشیمی تبریز موفق به اخذ جایزه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان ملی و استانی شد. پتروشیمی تبریز در بیست و یکمین جشنواره ملی و ششمین جشنواره حامیان حقوق مصرف کنندگان استان آذربایجان شرقی موفق به کسب گواهینامه و تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان گردید. معیارهای ارزیابی شرکت ها، از طریق […]

کارنامه کاری پتروشیمی تبریز پربارتر گردید.

پتروشیمی تبریز موفق به اخذ جایزه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان ملی و استانی شد.

پتروشیمی تبریز در بیست و یکمین جشنواره ملی و ششمین جشنواره حامیان حقوق مصرف کنندگان استان آذربایجان شرقی موفق به کسب گواهینامه و تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان گردید.

معیارهای ارزیابی شرکت ها، از طریق تنظیم فرم‌های ارزیابی واحد برای کلیه صنایع کشور تنظیم میگردد که آیتم های مهمی چون ارتباط مستمر، سازنده و اصولی با مشتریان، تنظیم دستورالعمل های کاربردی در خصوص امور مشتریان و اجرایی کردن اصولی آنها، مدیریت سیستم نظرسنجی از مشتریان بطور مستمر و مدون، مدیریت شکایات مشتریان در حداقل زمان ممکن، کسب رضایت از مشتریان شاکی، کسب حداقل امتیازات قابل قبول در خصوص شاخص های کیفی و کمی تولید، مدیریت و کاهش مستمر قیمت تمام شده، مصرف انرژی و ضایعات تولید، برخورداری از مکانیزم متناسب کنترل کیفیت و رعایت استانداردهای ملی و بین المللی در تولید، کسب گواهینامه های معتبر و ایزو در کلیه مباحث مدیریتی و تولیدی، رعایت اصول زیست محیطی در فرایند تولید و مدیریت و کاهش آلاینده های زیست محیطی حین تولید، برخورداری از آزمایشگاه با کیفیت بالا و حتی مورد اعتماد اداره استاندارد و …. می باشد.

جهت دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان استانی، شرکت ها حداقل باید امتیاز کل ۷۵ از ۱۰۰ را کسب نمایند و همچنین جهت دریافت تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، باید امتیاز کل حداقل ۹۵ از ۱۰۰ کسب گردد که شرکت پتروشیمی موفق به کسب امتیاز کل مورد اشاره برای دریافت گواهینامه و تندیس طلایی گردید.