کاروانسرای شاه عباسی سمنان از سازمان زندان‌ها پس گرفته شد
کاروانسرای شاه عباسی سمنان از سازمان زندان‌ها پس گرفته شد

🔘 کاروانسرای شاه عباسی سمنان از سازمان زندان‌ها پس گرفته شد 🔺توافق نهایی به‌منظور آزادسازی کاروانسرای شاه عباسی سمنان و تعیین تکلیف ساختمان اداره کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی این استان، در نشست استاندار و مسئولان شهری سمنان  انجام شد.    🔺در این توافق مقرر شد ساختمان‌های اداره کل امور زندان‌ها و اقدامات […]

🔘 کاروانسرای شاه عباسی سمنان از سازمان زندان‌ها پس گرفته شد

🔺توافق نهایی به‌منظور آزادسازی کاروانسرای شاه عباسی سمنان و تعیین تکلیف ساختمان اداره کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی این استان، در نشست استاندار و مسئولان شهری سمنان  انجام شد.   

🔺در این توافق مقرر شد ساختمان‌های اداره کل امور زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان، مستقر در مجموعه و حریم کاروانسرای شاه عباسی سمنان با انتقال به محل استقرار فعلی سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری سمنان، آزادسازی و هزینه‌های مرتبط با اجاره بهای ملک یادشده همزمان با مرمت بنا، توسط پیمانکار و بهره‌بردار مجموعه طی ۳‌سال پرداخت شود.   

🔺کاروانسرای شاه عباسی سمنان یکی از ۹۹۹کاروانسرای ساخته شده به فرمان شاه عباس صفوی است و یکی از ۲۷کاروانسرای صفوی موجود در ایران است که در دوره‌های گذشته به زندان تبدیل شده بود.