کارگاه ارتباط موثر با دیگران در فرهنگسرای الغدیر برگزار می‌شود
کارگاه ارتباط موثر با دیگران در فرهنگسرای الغدیر برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی ارتباط موثر با محیط و دیگران(آداب معاشرت) در فرهنگسرای الغدیر برگزار می‌شود. به گزارش تایسیزنیوز، کارگاه آموزشی ارتباط موثر با محیط و دیگران (آداب معاشرت) با هدف افزایش مهارت ارتباط مثبت و سازنده افراد با دیگران، یکشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۳ در سالن همایش‌های فرهنگسرای الغدیر برگزار می‌شود. آشنایی با مفهوم ارتباط […]

کارگاه آموزشی ارتباط موثر با محیط و دیگران(آداب معاشرت) در فرهنگسرای الغدیر برگزار می‌شود.

به گزارش تایسیزنیوز، کارگاه آموزشی ارتباط موثر با محیط و دیگران (آداب معاشرت) با هدف افزایش مهارت ارتباط مثبت و سازنده افراد با دیگران، یکشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۳ در سالن همایش‌های فرهنگسرای الغدیر برگزار می‌شود.

آشنایی با مفهوم ارتباط موثر، اصول برقراری ارتباط موثر، انواع مهارت‌های لازم برای برقراری ارتباط موثر، اهمیت ارتباط موثر در سازمان و موانع موجود برای برقراری ارتباط موثر با دیگران از اهم موضوعات مورد بحث در این کارگاه خواهد بود.

برقراری ارتباط موثر یکی از مهم‌ترین مهارت‌های زندگی و اساس یک زندگی اجتماعی سالم و موفق است و برای دستیابی به مهارت ارتباط اثربخش باید در دانش، نگرش و برخی عملکردهای خود تغییراتی ایجاد کرد.