کاسبی ۴ هزار پیج روانشناسیِ قلابی در اینستاگرام
کاسبی ۴ هزار پیج روانشناسیِ قلابی در اینستاگرام

کاسبی ۴ هزار پیج روانشناسیِ قلابی در اینستاگرام/ ۱۴۰ فرد مشهوری که روانشناس‌نما هستند! 🔹دکتر محمد حاتمی،  رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور: ۱۲ هزار پیج مشاوره و روانشناسی در فضای مجازی فعالیت می‌کنند که اکثر آنها متعلق به افرادی است که یا روانشناس نیستند، یا مجوز ندارند. 🔹 از میان صفحات مجازی مربوط […]

کاسبی ۴ هزار پیج روانشناسیِ قلابی در اینستاگرام/ ۱۴۰ فرد مشهوری که روانشناس‌نما هستند!

🔹دکتر محمد حاتمی،  رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور: ۱۲ هزار پیج مشاوره و روانشناسی در فضای مجازی فعالیت می‌کنند که اکثر آنها متعلق به افرادی است که یا روانشناس نیستند، یا مجوز ندارند.

🔹 از میان صفحات مجازی مربوط به روانشناسان، ۶۰۰ صفحه متعلق به افرادی است که نه تحصیلات‌شان مرتبط با روانشناسی است و نه مجوز دارند.

🔹 امسال اسامی افراد غیر روانشناسِ فاقد مجوز را در ۳ لیست آماده کرده‌ایم،  ۲ لیست را منتشر کردیم و لیست سوم هم شامل ۳۰ نفر است که آماده شده و به زودی منتشر می‌شود.