کاشت انبوه درخت و درختچه در میدان شهید بهشتی
کاشت انبوه درخت و درختچه در میدان شهید بهشتی

شهردار منطقه ۸ تبریز خبر داد: کاشت انبوه درخت و درختچه در میدان شهید بهشتی شهردار منطقه ۸ تبریز از کاشت انبوه انواع درخت و درختچه در راستای ساماندهی و توسعه فضای سبز میدان شهید بهشتی خبر داد. به گزارش تایسیز نیوزبه نقل از شهریار، رضا جان فشان نوبری با اعلام خبر فوق اظهار کرد: […]

شهردار منطقه ۸ تبریز خبر داد:

کاشت انبوه درخت و درختچه در میدان شهید بهشتی

کاشت انبوه درخت و درختچه در میدان شهید بهشتی

شهردار منطقه ۸ تبریز از کاشت انبوه انواع درخت و درختچه در راستای ساماندهی و توسعه فضای سبز میدان شهید بهشتی خبر داد.

به گزارش تایسیز نیوزبه نقل از شهریار، رضا جان فشان نوبری با اعلام خبر فوق اظهار کرد: در راستای ساماندهی میدان شهید بهشتی، طی روزهای اخیر عملیات درختکاری و توسعه فضای سبز در میدان آغاز شده و امیدواریم این اقدام موجب توسعه فضای سبز و افزایش زیبایی بصری در محدوده مرکزی شهر شود.

وی افزود: در این راستا عوامل فضای سبز منطقه ۸، عملیات کاشت انواع درخت و درختچه در دور میدان را آغاز کرده و بالغ بر ۲۰۰ درخت در قسمت های مختلف میدان شهید بهشتی کاشته شد.