کامالا هریس کرونا گرفت
کامالا هریس کرونا گرفت

کامالا هریس کرونا گرفت 🔹کاخ سفید اعلام کرد نتیجه آزمایش کرونای کامالا هریس معاون رییس جمهور آمریکا مثبت شده است.

کامالا هریس کرونا گرفت

🔹کاخ سفید اعلام کرد نتیجه آزمایش کرونای کامالا هریس معاون رییس جمهور آمریکا مثبت شده است.