کامبیز نوروزی حقوقدان: فرمان عفو رهبری بسیار خوشحالم کرد
کامبیز نوروزی حقوقدان: فرمان عفو رهبری بسیار خوشحالم کرد

کامبیز نوروزی حقوقدان: فرمان عفو رهبری بسیار خوشحالم کرد/ اقدام رهبری در‌س‌های آموزنده داشت کامبیز نوروزی؛ حقوقدان و فعال رسانه‌ای:بخش بسیار تازه این عفو مربوط به عفو متهمان ناآرامی‌های اخیر کشور می‌شود که شاید شامل هزاران نفر شود. 🔹در جریان ناآرامی‌ها خیلی‌ها بودند که بازداشت یا متهم شدند و خیلی از آنها هنوز در بازداشت […]

کامبیز نوروزی حقوقدان: فرمان عفو رهبری بسیار خوشحالم کرد/ اقدام رهبری در‌س‌های آموزنده داشت

کامبیز نوروزی؛ حقوقدان و فعال رسانه‌ای:بخش بسیار تازه این عفو مربوط به عفو متهمان ناآرامی‌های اخیر کشور می‌شود که شاید شامل هزاران نفر شود.

🔹در جریان ناآرامی‌ها خیلی‌ها بودند که بازداشت یا متهم شدند و خیلی از آنها هنوز در بازداشت هستند و عده‌ای از آنها با قرار وثیقه و قرار کفالت یا سایر قرارها آزاد ولی همچنان متهم هستند و این عفو شامل بخش گسترده‌ای از این متهمان می‌شود.

🔹از نظر حقوقی عفو در مورد محکومان به کار می‌رود و متهم هنوز معلوم نیست جرمی مرتکب شده یا نه که مشمول عفو شود؛ اما در این عفو اخیر متهمان خاص مشمول عفو شدند که از نظر حقوقی چنین عفوی بالااشکال است.

🔹دیدگاهی که در پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصمیم رهبری است، می‌تواند نقطه آغازی برای شکل دادن به مشارکت جمعی و تولید آرامشی در جامعه باشد.