کامیون سیب زمینی به مرز عراق نفرستید
کامیون سیب زمینی به مرز عراق نفرستید

کامیون سیب زمینی به مرز عراق نفرستید کیوان کاشفی عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران:واردات سیب‌زمینی به عراق از دوشنبه هفته آینده (۲۶ آبان) آزاد خواهد شد اما ارسال بار بیش از حد مجاز به مرز به طور قطع امکان صادرات نخواهد داشت. 🔹نه طرف عراقی بیش از سهمیه مجاز را می‌پذیرد و نه گمرک […]

کامیون سیب زمینی به مرز عراق نفرستید

کیوان کاشفی عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران:واردات سیب‌زمینی به عراق از دوشنبه هفته آینده (۲۶ آبان) آزاد خواهد شد اما ارسال بار بیش از حد مجاز به مرز به طور قطع امکان صادرات نخواهد داشت.

🔹نه طرف عراقی بیش از سهمیه مجاز را می‌پذیرد و نه گمرک ایران بدون هماهنگی با دستگاه‌های مربوطه و اتاق بازرگانی بارهای صادراتی را اظهار خواهد کرد.

🔹همه صادرکنندگان اکیدا از ارسال کامیون‌های سیب‌زمینی به مرز تا روز سه‌شنبه آینده خودداری کنند و باعث ازدحام در مرز و ضرر و زیان خود نشوند.