کانادا تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال کرد
کانادا تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال کرد

کانادا تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال کرد 🔹وزارت امور خارجه کانادا روز جمعه اعلام کرد که چهار شخص و پنج نهاد ایرانی را در لیست تحریم‌های خود قرار داده است.

کانادا تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال کرد

🔹وزارت امور خارجه کانادا روز جمعه اعلام کرد که چهار شخص و پنج نهاد ایرانی را در لیست تحریم‌های خود قرار داده است.