کانون صرافان، پیش قدم جابه‌جایی رمز ارزها شد
کانون صرافان، پیش قدم جابه‌جایی رمز ارزها شد

کانون صرافان، پیش قدم جابه‌جایی رمز ارزها شد سطانی زاده، دبیر کانون صرافان: کانون صرافان و شبکه صرافی کشور به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی آمادگی دارد از رمز ارزهای استخراج شده جهت تسهیل در واردات کشور استفاده کند.

کانون صرافان، پیش قدم جابه‌جایی رمز ارزها شد

سطانی زاده، دبیر کانون صرافان: کانون صرافان و شبکه صرافی کشور به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی آمادگی دارد از رمز ارزهای استخراج شده جهت تسهیل در واردات کشور استفاده کند.