کاهش بستری بیماران کرونا در تبریز
کاهش بستری بیماران کرونا در تبریز

🎥 کاهش بستری بیماران کرونا در تبریز ▫️ رئیس بیمارستان امام رضا (ع) تبریز در ارتباط زنده تصویری بابخش خبری ساعت ۱۹:۳۰ از کاهش بستری بیماران مبتلا به کرونا خبر داد

🎥 کاهش بستری بیماران کرونا در تبریز

▫️ رئیس بیمارستان امام رضا (ع) تبریز در ارتباط زنده تصویری بابخش خبری ساعت ۱۹:۳۰ از کاهش بستری بیماران مبتلا به کرونا خبر داد