کاهش دما از فردا / هوا خنک خواهد شد
کاهش دما از فردا / هوا خنک خواهد شد

کاهش دما از فردا / هوا خنک خواهد شد امروز گرمترین روز طی چند ماه گذشته بود و دماهای ثبت شده طی امروز از ابتدای سال جدید بیشترین دماهای سال بوده اند. اما از فردا روند دمایی با ورود‌ توده هوای خنک به کشور تغییر کرده و شاهد کاهش محسوس و قابل توجه دمای هوا […]

کاهش دما از فردا / هوا خنک خواهد شد

امروز گرمترین روز طی چند ماه گذشته بود و دماهای ثبت شده طی امروز از ابتدای سال جدید بیشترین دماهای سال بوده اند.

اما از فردا روند دمایی با ورود‌ توده هوای خنک به کشور تغییر کرده و شاهد کاهش محسوس و قابل توجه دمای هوا در استان های نیمه غربی کشور خواهیم بود.