کاهش محسوس دما در نیمه شمالی کشور طی اوایل هفته آینده
کاهش محسوس دما در نیمه شمالی کشور طی اوایل هفته آینده

کاهش محسوس دما در نیمه شمالی کشور طی اوایل هفته آینده 🔹برای روزهای اوایل هفته آینده شاهد ریزش هوای بسیار خنک شمالی و همچنین کاهش دما در بسیاری از نقاط دو سوم شمالی کشور خواهیم بود. 🔹دمای هوا در این نقاط می تواند بین ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد کاهش پیدا کرده و روزهای بسیار […]

کاهش محسوس دما در نیمه شمالی کشور طی اوایل هفته آینده

🔹برای روزهای اوایل هفته آینده شاهد ریزش هوای بسیار خنک شمالی و همچنین کاهش دما در بسیاری از نقاط دو سوم شمالی کشور خواهیم بود.

🔹دمای هوا در این نقاط می تواند بین ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد کاهش پیدا کرده و روزهای بسیار خنکی را در این نقاط شاهد خواهیم بود.

🔹با وقوع این کاهش دما از گرمای شدید روزهای گذشته کاسته شده و دمای هوا در این نقاط با افت محسوس همراه خواهد بود .