کاهش ۲۲ درصدی ترافیک شهری با اجرای طرح جمع‌آوری وانت‌بارها
کاهش ۲۲ درصدی ترافیک شهری با اجرای طرح جمع‌آوری وانت‌بارها

کاهش ۲۲ درصدی ترافیک شهری با اجرای طرح جمع‌آوری وانت‌بارها یعقوب هوشیار، شهردار تبریز:در حال حاضر ۲۵۰ دستگاه وانت‌بار متخلف و سدمعبر کننده در پارکینگ‌ها توقیف شده‌اند و روزانه حدود ۱۰ دستگاه وانت‌بار متخلف در سطح شهر جمع‌آوری می‌شود. به وانت بارهای متخلف برای واگذاری مکان ابلاغیه ارسال شده ولی تنها ۷۰ نفر حاضر به […]

کاهش ۲۲ درصدی ترافیک شهری با اجرای طرح جمع‌آوری وانت‌بارها

یعقوب هوشیار، شهردار تبریز:در حال حاضر ۲۵۰ دستگاه وانت‌بار متخلف و سدمعبر کننده در پارکینگ‌ها توقیف شده‌اند و روزانه حدود ۱۰ دستگاه وانت‌بار متخلف در سطح شهر جمع‌آوری می‌شود.

به وانت بارهای متخلف برای واگذاری مکان ابلاغیه ارسال شده ولی تنها ۷۰ نفر حاضر به ثبت نام جهت ارائه مکان شده‌اند و وانت بارها آماده همکاری با شهرداری نیستند.

اجرای فاز نخست جمع آوری وانت بارها باعث کاهش ۲۲ درصدی ترافیک در معابر شده است.

معضل سد معبر خودرویی پیش از اینکه تنها مربوط به شهرداری باشد، یک معضل ترافیکی در معابر است که باید با همکاری تمام ارگان‌های دخیل این معضل برطرف شود.

حدود ۴۵۰ دستگاه وانت بار سد معبری در تبریز وجود دارد که متاسفانه این افراد حق و حقوق دو میلیون شهروند را تضییع می‌کنند.