کاهش ۵ درصدی بیماران بیمارستان امام رضا تبریز به ‌دنبال اعمال محدودیت‌ها
کاهش ۵ درصدی بیماران بیمارستان امام رضا تبریز به ‌دنبال اعمال محدودیت‌ها

کاهش ۵ درصدی بیماران بیمارستان امام رضا تبریز به ‌دنبال اعمال محدودیت‌ها دکتر فقیه دینوری، رئیس بیمارستان امام رضا (ع) تبریز با بیان اینکه طی چند روز گذشته با اجرای محدودیت‌های جدید کرونایی با روند نزولی بیماری مواجه شده‌ایم، گفت: اگرچه بیماران این مرکز آموزشی کاهش ۵ درصدی داشته، اما  تعداد تخت‌های اختصاص یافته به بیماران […]

کاهش ۵ درصدی بیماران بیمارستان امام رضا تبریز به ‌دنبال اعمال محدودیت‌ها

دکتر فقیه دینوری، رئیس بیمارستان امام رضا (ع) تبریز با بیان اینکه طی چند روز گذشته با اجرای محدودیت‌های جدید کرونایی با روند نزولی بیماری مواجه شده‌ایم، گفت: اگرچه بیماران این مرکز آموزشی کاهش ۵ درصدی داشته، اما  تعداد تخت‌های اختصاص یافته به بیماران مبتلا به کرونا هنوز پر است.