کاوه رضایی در یک قدمی استقلال
کاوه رضایی در یک قدمی استقلال

کاوه رضایی در یک قدمی استقلال 🔹مذاکرات باشگاه استقلال با کاوه رضایی روند پایانی خود را طی می‌‎کند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد او به زودی همکاری امضا می‌کند.

کاوه رضایی در یک قدمی استقلال

🔹مذاکرات باشگاه استقلال با کاوه رضایی روند پایانی خود را طی می‌‎کند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد او به زودی همکاری امضا می‌کند.