کتاب “تبریزیان اصفهان” به زیور طبع آراسته شد
کتاب “تبریزیان اصفهان” به زیور طبع آراسته شد

کتاب “تبریزیان اصفهان” با موضوعیت نقش تبریزیان در توسعه اصفهان عصر صفوی به قلم «ام البنین حسین زاده خوش زاد» به زیور طبع آراسته شد. به گزارش تایسیزنیوز، این کتاب در یک هزار جلد و از سوی انتشارات نشر تاریخ ایران در ۷۰۸ صفحه منتشر و روانه بازار شده است. پدید آورنده این کتاب، آن […]

کتاب “تبریزیان اصفهان” با موضوعیت نقش تبریزیان در توسعه اصفهان عصر صفوی به قلم «ام البنین حسین زاده خوش زاد» به زیور طبع آراسته شد.

به گزارش تایسیزنیوز، این کتاب در یک هزار جلد و از سوی انتشارات نشر تاریخ ایران در ۷۰۸ صفحه منتشر و روانه بازار شده است.

پدید آورنده این کتاب، آن را در پنج فصل ارایه کرده و در فصول این کتاب، تاریخ تبریز قبل از روی کار آمدن صفویه، سیر برپایی پایتخت های صفوی از تبریز تا اصفهان، توسعه اصفهان و ساخت شهرک های نوبنیاد، تبریزیان و ارامنه تبریزی جلفای اصفهان را برای خوانندگان تشریح کرده است.

طرح روی جلد این کتاب تصویری از کاخ آیینه خانه اصفهان است که در دوره سلطنت شاه عباس دوم ساخته شد و در ۱۲۸۰ هجری شمسی به دستور ظل السلطان ویران شد که از سوی سارا کاوه برای روی جلد این کتاب انتخاب و طراحی شده است.

در این کتاب همراه با مطالعه تاریخ دوران صفویه، در مسیر شکوه و جلال پایتخت آنان، اصفهان، به ردپای مهاجرانی می خوریم که گذر زمان نیز نتوانسته گرد فراموشی بر آثارشان بپاشد.

این آثار که در برگیرنده ابنیه، گنجینه های هنری و کتاب ها و اشعار هستند برجای ماندند تا گواهی بر وجود و توانایی بی مانند آفرینندگانشان باشند.

برخی همچون میر عبدالباقی و علیرضای تبریزی خطشان زینت بخش ابنیه و برخی چون محمد علی صائب و میرزا محسن تاثیر اشعار نغزشان، بر تارک ادبیات ماندگار شد.

برخی دیگر چون «ملا عبدالله افندی تبریزی» و «ملا رجبعلی تبریزی» و برخی چون «سارو تقی» و « محمد بیگ تبریزی» از صاحب منصبان صاحب نفوذ و تاثیرگذار بر هنر و سیاست صفویه، نام خود را در تاریخ ایران ماندگار کردند.

این کتاب پنج میلیون و ۵۰۰ هزار ریال قیمت گذاری شده است.