کدام واریزها باعث تجاری شدن یک حساب نمی‌شود؟
کدام واریزها باعث تجاری شدن یک حساب نمی‌شود؟

🔴 کدام واریزها باعث تجاری شدن یک حساب نمی‌شود؟ رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی:هر حسابی با بیش از ۱۰۰ تراکنش و مبلغ ۳۵ میلیون تومان، تجاری نیست. 🔹به هیچ عنوان سازمان مالیاتی از فعالیتهای غیر تجاری مالیات دریافت نخواهد کرد. 🔹نوع واریزی‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. 🔹واریز تسهیلات، یارانه و مواردی […]

🔴 کدام واریزها باعث تجاری شدن یک حساب نمی‌شود؟

رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی:هر حسابی با بیش از ۱۰۰ تراکنش و مبلغ ۳۵ میلیون تومان، تجاری نیست.

🔹به هیچ عنوان سازمان مالیاتی از فعالیتهای غیر تجاری مالیات دریافت نخواهد کرد.

🔹نوع واریزی‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

🔹واریز تسهیلات، یارانه و مواردی از این دست مشمول مالیات نخواهند شد.