کربکندی: VAR بیاید کار شرط‌بندها خراب می‌شود!
کربکندی: VAR بیاید کار شرط‌بندها خراب می‌شود!

کربکندی: VAR بیاید کار شرط‌بندها خراب می‌شود!پیشکسوت فوتبال ایران: من فکر می‌کنم فوتبال ایران نیاز مبرمی به آوردن VAR دارد، ولی احساس می‌کنم دستی در کار است تا این اتفاق رخ ندهد. فوتبال ایران برخلاف آن چیزی که برخی تصور می‌کنند به‌صورت کامل پاک نیست و آمدن VAR برای شرط‌بند‌ها اتفاق خوبی نیست. اگر VAR […]

کربکندی: VAR بیاید کار شرط‌بندها خراب می‌شود!پیشکسوت فوتبال ایران: من فکر می‌کنم فوتبال ایران نیاز مبرمی به آوردن VAR دارد، ولی احساس می‌کنم دستی در کار است تا این اتفاق رخ ندهد.

فوتبال ایران برخلاف آن چیزی که برخی تصور می‌کنند به‌صورت کامل پاک نیست و آمدن VAR برای شرط‌بند‌ها اتفاق خوبی نیست.

اگر VAR بیاید مطمئناً کار شرط‌بندها و برخی افراد که دنبال مسائل ناپاک در فوتبال هستند، خراب می‌شود.