کره سومین تیم آسیایی در یک هشتم نهایی
کره سومین تیم آسیایی در یک هشتم نهایی

کره سومین تیم آسیایی در یک هشتم نهایی پرتغال ۱ _ ۲ کره جنوبی 🔹سون و یارانش با کامبک جشن صعود گرفتند 🔹 گل: ریکاردو هورتا(۵) برای پرتغال/ کیم یونگ‌گِوون(۲۷)، هووانگ هیچان(۱+۹۰) برای کره جنوبی

کره سومین تیم آسیایی در یک هشتم نهایی

پرتغال ۱ _ ۲ کره جنوبی

🔹سون و یارانش با کامبک جشن صعود گرفتند

🔹 گل: ریکاردو هورتا(۵) برای پرتغال/ کیم یونگ‌گِوون(۲۷)، هووانگ هیچان(۱+۹۰) برای کره جنوبی