کره شمالی باز هم موشک بالستیک شلیک کرد
کره شمالی باز هم موشک بالستیک شلیک کرد

🔻کره شمالی باز هم موشک بالستیک شلیک کرد 🔹کره شمالی پس از شلیک سه موشک بالستیک کوتاه برد به سمت دریای ژاپن، شنبه شب یک موشک بالستیک دیگر را آزمایش کرد.

🔻کره شمالی باز هم موشک بالستیک شلیک کرد

🔹کره شمالی پس از شلیک سه موشک بالستیک کوتاه برد به سمت دریای ژاپن، شنبه شب یک موشک بالستیک دیگر را آزمایش کرد.