کسب مقام دوم پتروشیمی تبریز در مسابقات تنیس روی میز
کسب مقام دوم پتروشیمی تبریز در مسابقات تنیس روی میز

مسابقات ورزشی سراسری پیشکسوتان کارکنان صنعت پتروشیمی کشور به میزبانی شرکت پتروشیمی تبریز برگزار شد. به گزارش تایسیزنیوز، این مسابقات بمناسبت گرامیداشت شهدای غزه برگزار می گردد و امروز آخرین روز مسابقات خواهد بود. خاطر نشان می شود، کاپ اخلاق مسابقات تنیس روی میز به سازمان منطقه ویژه اقتصادی اعطا می شود.

مسابقات ورزشی سراسری پیشکسوتان کارکنان صنعت پتروشیمی کشور به میزبانی شرکت پتروشیمی تبریز برگزار شد.

به گزارش تایسیزنیوز، این مسابقات بمناسبت گرامیداشت شهدای غزه برگزار می گردد و امروز آخرین روز مسابقات خواهد بود.

خاطر نشان می شود، کاپ اخلاق مسابقات تنیس روی میز به سازمان منطقه ویژه اقتصادی اعطا می شود.