کسب و کار زنان در فضای مجازی در معرض نابودی است
کسب و کار زنان در فضای مجازی در معرض نابودی است

🔻کسب و کار زنان در فضای مجازی در معرض نابودی است روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: کسب‌وکارهای خانگی و کوچک و مشارکت اقتصادی زنان هر دو قربانی پاندمی کرونا بودند. البته کرونا تنها تهدید مشاغل خرد و خانگی نبود. در هفته‌های گذشته نیز این نوع مشاغل به دلیل قطعی و اختلال‌های مکرر اینترنت در معرض نابودی […]

🔻کسب و کار زنان در فضای مجازی در معرض نابودی است

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: کسب‌وکارهای خانگی و کوچک و مشارکت اقتصادی زنان هر دو قربانی پاندمی کرونا بودند. البته کرونا تنها تهدید مشاغل خرد و خانگی نبود.

در هفته‌های گذشته نیز این نوع مشاغل به دلیل قطعی و اختلال‌های مکرر اینترنت در معرض نابودی قرار گرفته‌اند.