کسری روزانه ۱.۲ میلیون لیتری بنزین در کشور
کسری روزانه ۱.۲ میلیون لیتری بنزین در کشور

کسری روزانه ۱.۲ میلیون لیتری بنزین در کشور یک مقام مسئول: در فصول سرد سال مصرف بنزین در کشور کاهش پیدا می‌کرد، اما نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاده؛ برخی روز‌ها از حد میانگین میزان مصرف بالاتر رفته‌ 🔹مدیر عامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی: در حال حاضر هم در حوزه بنزین و هم نفت‌گاز تولید و مصرف […]

کسری روزانه ۱.۲ میلیون لیتری بنزین در کشور

یک مقام مسئول: در فصول سرد سال مصرف بنزین در کشور کاهش پیدا می‌کرد، اما نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاده؛ برخی روز‌ها از حد میانگین میزان مصرف بالاتر رفته‌

🔹مدیر عامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی: در حال حاضر هم در حوزه بنزین و هم نفت‌گاز تولید و مصرف متوازن نیست، ١٠٢ میلیون لیتر در روز تولید بنزین و ١٠٣/٢ میلیون لیتر مصرف می‌کنیم.