کشت رایگان حلزون شنوایی ‌برای کودکان
کشت رایگان حلزون شنوایی ‌برای کودکان

🔴 کشت رایگان حلزون شنوایی ‌برای کودکان وزیر بهداشت:با توجه به اینکه کشت حلزون شنوایی هزینه بالایی دارد اما برای بچه‌های زیر چهار سال رایگان انجام می‌شود. 🔹بچه‌های زیر چهار سال اگر شنوایی آنها درست شود تکلم آنها نیز درست می‌شود و این مهم برای ما یک فوریت است. 🔹در کشور ۱۵ مرکز دولتی و […]

🔴 کشت رایگان حلزون شنوایی ‌برای کودکان

وزیر بهداشت:با توجه به اینکه کشت حلزون شنوایی هزینه بالایی دارد اما برای بچه‌های زیر چهار سال رایگان انجام می‌شود.

🔹بچه‌های زیر چهار سال اگر شنوایی آنها درست شود تکلم آنها نیز درست می‌شود و این مهم برای ما یک فوریت است.

🔹در کشور ۱۵ مرکز دولتی و ۱۵ مرکز خصوصی را موظف کردیم که کشت حلزون شنوایی را انجام بدهند