کشف اسناد محرمانه جدید در خانه ترامپ
کشف اسناد محرمانه جدید در خانه ترامپ

کشف اسناد محرمانه جدید در خانه ترامپ 🔹حداقل دو آیتم با مهر “محرمانه” در یکی از انبارهای عمارت لوکس دونالد ترامپ در فلوریدا کشف شد. 🔹پیش از آن، اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) حدود ۱۰۰ سند با مهر محرمانه در نتیجه تفتیش هشتم اوت خود از عمارت مارالاگو کشف کرده بود. 🔹ماهیت این موارد کشف‌شده، […]

کشف اسناد محرمانه جدید در خانه ترامپ

🔹حداقل دو آیتم با مهر “محرمانه” در یکی از انبارهای عمارت لوکس دونالد ترامپ در فلوریدا کشف شد.

🔹پیش از آن، اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) حدود ۱۰۰ سند با مهر محرمانه در نتیجه تفتیش هشتم اوت خود از عمارت مارالاگو کشف کرده بود.

🔹ماهیت این موارد کشف‌شده، هنوز مشخص نیست.