کشف ۱.۳ میلیون قوطی شیرخشک احتکار شده
کشف ۱.۳ میلیون قوطی شیرخشک احتکار شده

کشف ۱.۳ میلیون قوطی شیرخشک احتکار شده رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:یک میلیون و سیصد هزار قوطی شیرخشک احتکارشده در شهرک صنعتی ماهدشت کرج کشف شد. 🔹مالک این کالاها با امتناع از عرضه آنها، به دنبال فروش با قیمت گران‌تر در آینده بوده است. ارزش ریالی این محصولات کشف‌شده ۸۰۰ میلیارد ریال است.

کشف ۱.۳ میلیون قوطی شیرخشک احتکار شده

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:یک میلیون و سیصد هزار قوطی شیرخشک احتکارشده در شهرک صنعتی ماهدشت کرج کشف شد.

🔹مالک این کالاها با امتناع از عرضه آنها، به دنبال فروش با قیمت گران‌تر در آینده بوده است. ارزش ریالی این محصولات کشف‌شده ۸۰۰ میلیارد ریال است.