کشف ۷۷ تریلی قاچاق در آذربایجان‎غربی
کشف ۷۷ تریلی قاچاق در آذربایجان‎غربی

کشف ۷۷ تریلی قاچاق در آذربایجان‎غربی 🔹فرمانده انتظامی آذربایجان‎غربی: پلیس ۷۷ تریلی کالا شامل ۲.۶۷ هزار تن موز، ۱۳۶ تن کاغذ، ۱۳.۵ تن پارچه، ۴ تن پیستون تراکتور و ۴۰ تن رینگ چرخ را کشف و ۱۵ متهم را دستگیرکرد.

کشف ۷۷ تریلی قاچاق در آذربایجان‎غربی

🔹فرمانده انتظامی آذربایجان‎غربی: پلیس ۷۷ تریلی کالا شامل ۲.۶۷ هزار تن موز، ۱۳۶ تن کاغذ، ۱۳.۵ تن پارچه، ۴ تن پیستون تراکتور و ۴۰ تن رینگ چرخ را کشف و ۱۵ متهم را دستگیرکرد.