کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای «آموزش سربازان اوکراینی در سرزمین های خود» به توافق رسیدند
کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای «آموزش سربازان اوکراینی در سرزمین های خود» به توافق رسیدند

🔻کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای «آموزش سربازان اوکراینی در سرزمین های خود» به توافق رسیدند 🔹وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۱۷ اکتبر با طرح «ماموریت پشتیبانی نظامی برای آموزش ۱۵ هزار سرباز و درجه دار و پرسنل اوکراینی» در کشورهای مختلف عضو موافقت کردند.  جوزپ بورل، نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان نشست […]

🔻کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای «آموزش سربازان اوکراینی در سرزمین های خود» به توافق رسیدند

🔹وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۱۷ اکتبر با طرح «ماموریت پشتیبانی نظامی برای آموزش ۱۵ هزار سرباز و درجه دار و پرسنل اوکراینی» در کشورهای مختلف عضو موافقت کردند. 

جوزپ بورل، نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان نشست وزرای خارجه کشورهای عضو که در لوکزامبورگ برگزار می شود، گفت که «حمایت از اوکراین برای دفاع از خود در برابر تجاوز غیرقانونی روسیه را افزایش می دهیم.»